Betrouwbaarheid & geheimhouding
 


De tolken en vertalers van Tradunidos staan definitief ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers beheerd door het Bureau btv (www.bureaubtv.nl).

Het Bureau btv is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en is door de Minister van Justitie belast met uitvoeringsaspecten van de Wet beëdigde tolken en vertalers die op 1 januari 2009 in werking is getreden.
Het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) is in de plaats gekomen van het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers (KTV). Tolken en vertalers die voldoen aan de kwaliteitseisen van het Ministerie van Justitie worden definitief ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers, en krijgen op grond hiervan een legitimatiepas met Rbtv-nummer.

Onze tolken en vertalers zijn definitief ingeschreven in het Wbtv-register en zijn tevens als tolk beëdigd door de rechtbank.

Tolken en vertalers dienen periodiek een "Verklaring omtrent Gedrag" te overleggen.

Alle tolken en vertalers zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.


 

 
U bevindt zich op een subpagina van http://www.tradunidos.nl