Erecode & ethiek
 

Wat houdt een erecode in?

In deze gedragscode worden de regels omschreven waaraan de beroepsbeoefenaar zich dient te houden. De meeste beroepsverenigingen voor tolken en vertalers hanteren hun eigen erecode die grotendeels overeenkomen.

Wij onderschrijven - en houden ons aan - de erecode van de beroeps -
vereniging waarvan wij lid zijn. De erecode van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers vindt u hier: Erecode

subpagina:
Erecode

 

 
U bevindt zich op een subpagina van http://www.tradunidos.nl