Legalisatie en apostille
 

Legalisatie van (buitenlandse) documenten voor gebruik in Nederland

Buitenlandse documenten zijn in Nederland niet automatisch rechtsgeldig. Dat geldt ook voor Nederlandse documenten in het buitenland.

Door legalisatie van documenten en/of van bevoegde ondertekenaars weten de autoriteiten dat het document geldig is.

Met een legalisatie of apostille wordt de echtheid van een handtekening (van bijvoorbeeld een beëdigd vertaler) bevestigd op een document.

Of een legalisatie of apostille nodig is, is afhankelijk van de wensen en/of eisen van de desbetreffende instantie.

Op de site van het Ministerie van Buitenlandse zaken (www.minbuza.nl, ZOEKEN: “legalisatie” invullen) kunt u lezen waar u in bepaald land een bepaald document kunt verkrijgen en welke Nederlandse vertegenwoordigingen in dat land belast zijn met de legalisatie van buitenlandse documenten voor gebruik in Nederland en waar u op moet letten.

Legalisatie van documenten voor gebruik in het buitenland

Het is raadzaam om voorafgaand aan de vertaalopdracht bij de buitenlandse instantie waarvoor het document is bestemd gedetailleerde informatie in te winnen met betrekking tot vereisten inzake legalisatie en vertaling.
Per land en instantie kunnen de eisen zeer uiteenlopend zijn.
Met name het in de juiste volgorde uitvoeren van vertaling(en) en legalisatie(s) kan grote tijd- en kostenbesparingen opleveren.

 


 
U bevindt zich op een subpagina van http://www.tradunidos.nl